שינוי אחרוןשםתקציר
11/03/2010, 13:53הנחיות כניסה
11/03/2010, 13:54הנחיות לאיפוס סיסמא
13/12/2007, 08:43הנחיות להגדרת הדפדפן
28/10/2009, 15:20הוספת קובץ לאתר הקורס
18/03/2010, 12:56עדכון הפרופיל האישי
28/10/2009, 15:20הוספת תקציר לקורס
29/07/2007, 18:27אוניברסיטת חיפה
9/09/2009, 16:22היחידה ללימודי המשך (רווחה ובריאות)
19/09/2007, 19:07היחידה ללימודי חוץ
28/10/2009, 15:23שער הוראה/למידה מרחוק
29/07/2007, 18:27קטלוג הספרייה
15/11/2017, 05:03תמיכה / Contact Us